Inleiding

ONTSTAAN

De Tennisclub ’t Donckse Bos is ontstaan dankzij de tennisbaan waarop de club mag spelen, welke wij overtuigd de mooiste baan van Nederland noemen!

Want te midden van het Parkbos van buitenplaats Het Huys ten Donck ontstond hier in 2006 de huidige tennisclub, die met diens oprichting een directe bijdrage leverde aan de restauratie en vernieuwing van de eeuwenoude tennisbaan die daar in 1928 was aangelegd. Onder ‘oude situatie’ kunt u foto’s terugzien hoe de baan er toen bijlag, geheel verpauperd…de koeien liepen er vooral overheen, het hekwerk hing met gaten aan elkaar.
SUCCESVOLLE SAMENWERKING- & RESTAURATIEPROJECT 

Dankzij de goede verstandhouding tussen Jonkheer Groeninx van Zoelen – van het geslacht dat al 400 jaar verbonden is aan de buitenplaats – die het als aanwinst zag om de tennisbaan in goede staat te krijgen en graag mensen erop wilde zien spelen, en Voorzitter Jan Visser – als voormalig sportleraar en ervaren beheerder van buitengebieden en toen ook de voorzitter van de bewonersvereniging was in het nabijgelegen Donckse buurtje – wisten zij gezamenlijk een plan op te stellen en oplossing te bedenken voor de financiering en het toekomstige gebruik en onderhoud. Dankzij de bijdrage van de Willy Staet Stichting, Het Huys ten Donck, en de inleg van de leden, kwam het plan financieel rond en kon de baan duurzaam gerenoveerd worden! De uitvoering moest passen in de sfeer van het landgoed. Zo kwam er een nieuwe kunstgras baan, een houten blokhut groen geschilerd als clubhuis, nieuw hekwerk om de tennisbaan, toegangspaden ‘in naturlijke vorm’, en konden de kosten voor de oprichting van de vereniging worden gedekt. en Recentelijk werden de bankjes vernieuwd dankzij bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne.

LEDEN, CONTRIBUTIE & ACTIVITEITEN

Inmiddels spelen 40 leden met veel plezier al sinds 2006 volgens gezamenlijke huisregels op de kunstgras baan, temidden van de weilanden van een van de oudste Engelse Landschapsparken in Nederland! Een werkelijk Hollands Glorie plaatje als de dikbil koeien van pachter Boer Kool met hun bonte huiden door de weilanden eromheen lopen.

Jaarlijks betalen de leden een contributie waarmee ook de begroting voor het klein- en grootonderhoud al deze jaren door het Bestuur keurig op peil is gehouden. Ieder lid krijgt zijn ‘uurtje’ in de week op de baan en leden zoeken ook elkaar op om samen te speken. Een keer per jaar wordt een tennistoernooi georganiseert dat een week duurt en wordt afgesloten met gezellige BBQ, hapjes en drankjes. Als leden de club verlaten krijgen ze hun inleg terug en kan de opvolger deze overnemen.

GANG VAN ZAKEN VERENIGING

De Tennisclus ’t Donckse bos is een vereniging, geregistreeerd onder nummer xxx en heeft een bestuur dat tweejaarlijks bij elkaar komt en een keer per jaar de Algemene Ledenvergadering (ALG) organiseert. De ALG vindt altijd plaats in de Grote Ontvangstzaal van Het Huys ten Donck en is een jaarlijkse activiteit  waar de leden naar uitkijken, net zoals het toernooi.

Met de inkomsten die binnen komen uit de contributie van leden wordt betaald:

  • Een jaarlijke huur aan Stichting Het Huys ten Donck;
  • Opbouw klein kapitaal voor het uitkopen van leden indien zij hun lidmaatschap willen opzeggen (veelal wordt een vervangend lid gezocht);
  • De lopende kosten voor het in stand houden van de vereniging;
  • Het jaarlijks klein onderhoud van de baan door de Technische Commissie;
  • Te organiseren activiteiten.

Deze werkwijze heeft zich in de afgelopen jaren bewezen en zal op deze manier worden doorgezet.

Neem gerust een kijkje op de volgende pagina’s op onze site!